phone phone
menu Rezerwacja Online

Warunki Korzystania z Przedmiotu Umowy

phone Świnoujście 0 oC
data przyjazdu
data wyjazdu
2
Gości
Bez dzieci
Gości
Dziecko
Dziecko
wybierz
szukaj
Wyczyść
Zamknij
Wybierz date przyjazdu

WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTU UMOWY
całorocznych Apartamentów LabaTime w Świnoujściu
 
 
Rezerwacja, Zawarcie Umowy Najmu i Formy płatności
 
1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej (www.labatime.pl), wiadomości przesłanej na e-mail (kontakt@labatime.pl) lub poprzez kontakt telefoniczny (+48 516 520 527  od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-13:00 i 17:00-20:00), przy czym rezerwacje dokonane za pośrednictwem strony internetowej są nadrzędne.
 
2. Przesłanie przez Gościa formularza zamówienia usługi najmu stanowi przyjęcie przez Niego odpłatnej oferty najmu z równoczesną koniecznością zapłaty zaliczki, ostatecznie całej kwoty za najem przed rozpoczęciem pobytu, co równoznaczne jest z zawarciem Umowy Najmu. Zawarcie umowy najmu apartamentu, to równocześnie akceptacja Regulaminu i Warunków Korzystania z Przedmiotu Umowy.
3. Gość wpłaca zaliczkę, która stanowi 30% całkowitej ceny wynajmu. W czasie 5 dni wpłata powinna być zaksięgowana na koncie a planowany pobyt potwierdzony.
4. Brak wpłaty zaliczki w terminie, to anulowanie rezerwacji i późniejsze odstąpienie od Umowy. Może to nastąpić w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy w przesłanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5. Pozostała część należności za cały pobyt oraz opłata uzdrowiskowa muszą zostać uregulowane do 3 dni roboczych przed przyjazdem, także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu.
Przy rezerwacji do 7 dni przed planowanym przyjazdem wymagana jest wpłata pełnej kwoty za pobyt.
6. Uregulowanie wszystkich należności przed przyjazdem jest warunkiem do wydania kodu do domofonu, kodu dostępu do zamka elektronicznego apartamentu oraz numeru miejsca postojowego – przekazanie nastąpi w dniu przyjazdu w wiadomości SMS na podany numer komórkowy w czasie rezerwacji, chyba że postanowiono inaczej.
 
7. Walutą płatności jest polski złoty (PLN) lub euro (EUR). Możliwe są dwie formy płatności: płatność przelewem na rachunek bankowy, którego numer podany jest w zakładce „Kontakt” oraz płatność poprzez system płatności elektronicznych realizowaną za pośrednictwem serwisu Paynow mBanku lub serwisu eService (przelew online, BLIK, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Elektronic, Maestro). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
7a. Opłata za pobyt będzie rozliczana w walucie w której dokonano rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji nie ma już możliwości zmiany waluty rezerwacji.
 
8. Dokonanie płatności zaliczki każdorazowo generuje Fakturę VAT zaliczkową. Faktura VAT końcowa wystawiana jest po zakończonym pobycie.
 
9. Zmiany rezerwacji mogą być dokonane jedynie za porozumieniem obu Stron, gdy taka możliwość istnieje.
 
Rezygnacja - Odstąpienie od umowy i Zwroty
 
10. Nie można odstąpić od zawartej umowy najmu na odległość – zastrzeżenie Par.8 Ust.3 Regulaminu.
11. Jednak Wynajmujący przyznaje Gościom uprawnienie do odstąpienia od umowy, na zasadach opisanych poniżej:
a) Rezygnacja do 90 dni przed przyjazdem (decyduje data nadania listu poleconego lub wysłania wiadomości e-mail) spowoduje zwrot wpłaconej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 10%
b) Rezygnacja do 30 dni przed przyjazdem spowoduje zwrot wpłaconej kwoty zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 75%
c) Rezygnacja do 14 dni przed przyjazdem spowoduje przepadek całej kwoty zaliczki (100%)
d) W przypadku opłacenia rezerwacji w pełnej kwocie za pobyt i równocześnie podjęcia decyzji o rezygnacji, wyliczenie kwoty zwrotu (w/g wyżej podanych terminów i wysokości) nastąpi w odniesieniu do wartości 30% pełnej rezerwacji
e) Rezygnacja do 3 dni przed przyjazdem spowoduje przepadek całej kwoty rezerwacji (100%)
Przypadki losowe wymagają udokumentowania i są rozpatrywane indywidualnie, stosuje się wtedy zasadę jak w punkcie 11d
f) Opóźnienie lub skrócenie pobytu nie wpływa na zmianę wysokości kosztu rezerwacji
 
12. Rezygnacja z pobytu, Odstąpienie od Umowy Najmu może nastąpić jedynie w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru pocztą lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@labatime.pl
13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Gościa kartą płatniczą, Wynajmujący dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Rezerwującego.
14. Brak przyjazdu Gościa i brak kontaktu (e-mail, telefon lub sms) z Jego strony w dniu przyjazdu – spowoduje zwolnienie apartamentu do ponownej rezerwacji w dniu następnym i jest to równoznaczne z utratą całej wpłaconej już kwoty za pobyt.
 
Pobyt
 
15. Czas pobytu rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
16. Ewentualne usterki i braki w wyposażeniu należy zgłosić do 2 godzin po przybyciu do apartamentu, po tym czasie Gość przejmuje za nie odpowiedzialność.
17. Przez cały czas pobytu Gość posługuje się tym samym kodem do zamka elektronicznego i nie powinien udostępniać go postronnym osobom. Kod jest aktywny do godz. 11:00 w dniu wyjazdu, po tym czasie nie udostępni już wejścia do apartamentu. Dodatkowa aktywacja kodu z chwilowym dostępem to koszt 50 zł (kwota musi wpłynąć na konto – przelew ekspresowy).
18. Główne wejście do budynku Albus, pomiędzy Sofa Cafe a Sofa Bistro, po wprowadzeniu kodu do domofonu.
19. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia (pod karą grzywny do 1000 zł) i wprowadzania zwierząt. Psy rasy małej i średniej dopuszczalne są w apartamencie Bałtycki A1.1 oraz Albus 308,309
20. Zabrania się wprowadzania rowerów do apartamentu. Klucz do rowerowni (w budynku Albus) znajduje się w apartamencie. Budynek Bałtycki nie ma wydzielonej rowerowni.
21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia apartamentu.
22. Na terenie obiektów zabrania się organizowania imprez, wieczorów kawalerskich i panieńskich.
23. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00
24. Gość zamyka drzwi, kontroluje zamknięcie i przechowuje kod dostępu do apartamentu w sposób niedostępny dla postronnych osób.
25. Gość dba i chroni przed uszkodzeniami i dewastacją apartament, budynek i jego otoczenie
26. Gość niezwłocznie informuje o powstałych stratach i uszkodzeniach w trakcie pobytu.
27. W przypadku zniszczeń Gość ponosi odpowiedzialność materialną i finansową za szkody powstałe z Jego winy lub osób trzecich, zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. Ręczniki i koce stanowią wyposażenie pokoju! Jeśli w związku z uszkodzeniami konieczne jest wykonanie prac remontowych, Gość może zostać obciążony kosztami wynajmu w czasie trwania prac.
28. Za dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Obiekt nie posiada zabezpieczeń chroniących małe dzieci.
29. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do apartamentu, za przechowywane pieniądze, papiery wartościowe oraz cenne przedmioty, w tym kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, jeśli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona lub go odwiedzała. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu mechanicznego, rzeczy w nim zawartych i żywych zwierząt.
30. Wynajmujący nie odpowiada za prace remontowe i wykończeniowe w budynku i wokół niego, za hałas z nieruchomości sąsiednich.
31. W przypadku pożaru natychmiast zawiadomić Recepcję budynku, stosować się ściśle do poleceń personelu, który jest odpowiednio przeszkolony. W przypadku zarządzenia ewakuacji korzystać z wyznaczonych dróg. Nie korzystać z wind.
 
 
 
Opłaty i długości pobytów
 
32. Wszystkie ceny podane są cenami brutto. Walutą płatności jest polski złoty (PLN) lub euro (EUR).
33. W cenę najmu wliczone są opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie - przy założeniu normalnego zużycia) oraz internet wi-fi, telewizję i wywóz śmieci.
34. Opłaty za najem widoczne są w systemie rezerwacyjnym na stronie www.labatime.pl
 
35. Opłaty dodatkowe:
- opłata uzdrowiskowa w 2024 r – obligatoryjnie (każda osoba, też dzieci)   6.20 zł/os/dobę
- sprzątanie końcowe i pranie - obligatoryjnie   250-350 zł
- parking    40-60 zł/dobę
- pobyt zwierzęcia (tylko psy rasy małej i średniej)    50-70 zł/dobę
- dodatkowa wymiana ręczników   100 zł
- dodatkowa wymiana pościeli   150 zł
- dodatkowe sprzątanie w czasie pobytu   250 zł
- chwilowe wejście po wymeldowaniu    50 zł
- późne wymeldowanie - do 3 godzin w miarę możliwości    80 zł
 
36. W sezonie letnim wysokim (lipiec, sierpień) apartamenty wynajmujemy w cyklu tygodniowym, tj. od soboty do soboty, na 7 nocy. W roku 2024 ta zasada nie obowiązuje.
37. Poza sezonem wysokim apartamenty wynajmujemy na minimum 2 noce. W roku 2024 ta zasada obowiązuje niezależnie od sezonu.
38. W czasie długich weekendów i świąt minimalna długość pobytu może ulegać zmianie.
 
Wyjazd
 
39. Gość opuszcza apartament do godz. 11:00 w dniu wyjazdu zabierając wszystkie swoje rzeczy i upewnia się, że drzwi do apartamentu zostały zamknięte.
40. Gość pozostawia apartament w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go przejął w użytkowanie. Pozostawia naczynia i urządzenia kuchenne w czystości, usuwając wszystkie zakupione artykuły żywnościowe. Usuwa śmieci.
41. Wynajmujący nie ma możliwości przejęcia i zabezpieczenia pozostawionych w apartamencie rzeczy, które są własnością Gościa i nie bierze za nie odpowiedzialności. Prosimy o dokładne sprawdzenie przed wyjazdem, czy nie pozostawili Państwo swoich rzeczy w apartamencie!
42. Jeśli jest możliwość, późne wymeldowanie do godziny 14:00 może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i opłacie 80 zł (przelew ekspresowy).
43. Jeśli jest możliwość, opuszczenie apartamentu po godzinie 14:00 spowoduje konieczność wniesienia pełnej opłaty za całą dobę pobytową w apartamencie (przelew ekspresowy).
 
Reklamacje  i  Postanowienia końcowe
 
44. Za rażące naruszenie Regulaminu i Warunków Korzystania z Przedmiotu Najmu umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym.
45. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin i Warunki Korzystania z Przedmiotu Najmu, wyrządził szkodę na mieniu obiektu lub innych Gości, szkodę fizyczną na innej osobie, pracownikom obiektu lub innym osobom przebywającym na terenie obiektu, albo też w inny sposób zakłócił spokój Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 
46. Usługi najmu świadczymy dokładając należytej staranności. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie ich, celem podnoszenia jakości usług.
47. Zapewniamy nieskrępowany wypoczynek oraz bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościach.
48. Staramy się utrzymać sprawne pod względem technicznym apartamenty. W przypadku wystąpienia usterek, które w czasie pobytu nie będą mogły zostać usunięte, dołożymy starań, żeby ewentualnie w inny sposób złagodzić niedogodności z tego wynikające.
 
49. Reklamacje związane z realizacją umowy sprzedaży usług najmu krótkoterminowego Gość może składać w formie pisemnej podając opis zaistniałego problemu. Pismo reklamacyjne może być wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@labatime.pl lub też pisemnie na adres siedziby Firmy dostępny w zakładce „Kontakt”. Wynajmujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma ustosunkuje się do złożonej reklamacji, odpowiadając na wskazany adres.
 
 
Dziękujemy za zapoznanie się z obecnym na stronie Regulaminem i z przedstawionymi powyżej Warunkami Korzystania z Przedmiotu Umowy oraz za ich przestrzeganie, które służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkim Gościom.
 
Życzymy miłego wypoczynku i powrotów.
 
 
 
 
RODO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE
 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
 
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest Dariusz Macheta – Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny z siedzibą w Krakowie 31-457 przy ul. Fiołkowej 4/169 NIP 9451181310 zarządzający Apartamentami LabaTime w Świnoujściu.
 
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A NIP 6112272445 nazywany dalej Hotres.pl
 
Dane osobowe
1. Na potrzeby procesu rezerwacji i wystawienia dokumentu sprzedaży, pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@labatime.pl
4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są na końcu w załączniku.
 
Cele i zasady przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Gości będą przetwarzane w następujących celach:
    a. w celu wykonania zawartej umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, w         szczególności udzielania odpowiedzi na zapytanie i dokonanie rezerwacji (RODO Art.6 Ust.1 Pkt.b)
    b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości (RODO Art.6 Ust.1 Pkt.c)
    c. do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności prowadzenia marketingu oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (RODO Art.6 Ust.1 Pkt.f)
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.
3. Odbiorcami zebranych od Państwa danych osobowych mogą być w uzasadnionych przypadkach podwykonawcy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie, doradcze, prawne, transportowe, kurierskie, pocztowe.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie służą do profilowania.
6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych należy zwracać się bezpośrednio do Administratora.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Zobowiązania Administratora
1.  Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
 
Zobowiązania Hotres.pl
1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązuje się do:
a. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
b. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
c. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
d. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych
 
Postanowienia końcowe
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu
2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl
 

Zapisz się do newslettera.

© 2024 Laba Time - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl